El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium
Måndag 11/11 Tisdag 12/11 Onsdag 13/11 Torsdag 14/11 Fredag 15/11
08:20
EE
KarEE
Elteknik Boken kapitel 4./ Per
JLS/PSR
10:00
10:20
311/317
KarEE
Automation Boken kap 4 Per
Sal 317 Elteknik/Hans
PSR/HJN
12:00
12:45
234
Naturkunskap
FR
13:45
13:50
309
Svenska
BSN
14:50
08:20
317
SYV-info
MMU
09:20
09:20
317
Datorteknik
JED
10:00
10:15
309
Matematik
TDR
11:15
12:10
317
Datorteknik
JED
13:30
13:40
126
Engelska
SOR
14:30
15:00
IDH
Idrott
EMR
15:50
09:05
322
Engelska
SOR
10:05
10:20
308
Matematik
TDR
11:10
11:20
309
Svenska
BSN
12:15
13:00
EE
KarEE
JLS
14:00
14:20
317/Pneumatiken
KarEE
Sal 317 Automation Hans
Pneumatiken Elteknik Johan
HJN/JLS
16:00
08:40
322
Engelska
SOR
09:40
09:50
226
Matematik
TDR
10:50
11:10
IDH
Idrott
EMR
12:20
13:20
309
Svenska
BSN
14:20
14:30
231
Resurs
Matematik
AHS
15:20
08:20
251
Naturkunskap
Laboration/
Praktiskt El arbetskläder Per
FR/PSR
09:40
09:45
242
Naturkunskap
FR
10:45
11:00
EE
Datorteknik
JED
11:50
11:50
EE
12:00
13:00
Resurs
ALLA
14:50

Senast ändrad: 2019-11-13 11:24