El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium
Måndag 25/10 Tisdag 26/10 Onsdag 27/10 Torsdag 28/10 Fredag 29/10
08:20
Indval
10:50
11:00
311/308
KarEE
Aut: Ellära Elt: Belysningsteknik
HJN/MGE
11:50
12:50
317
KarEE
Larm - självstudier
JED
13:50
14:00
Servicekunskap
HEM
15:00
15:00
Omprov
Fastighetsutomation
Mät och styrteknik
JLS
17:00
08:20
KarEE
Kom.nät
JED
10:00
10:10
Servicekunskap
HEM
11:15
12:50
317
KarEE
Elkraftteknik
DSM
14:00
14:35
112
Historia
NBT
16:00
08:20
KarEE
AUT: Automation
ELT: Elkraft sal 309
JLS/DSM
10:00
10:20
KarEE
EL: Elkraft
AUT: Automation
DSM/JLS
11:50
12:50
309
KarEE
Ellära 1
Prov Kap 1-2, se att kunna inför prov i Classroom
HJN
14:00
14:20
309
KarEE
Larmprov - del 1 - Omprov den 29/11
JED
16:00
08:20
311
KarEE
AUT: Underhåll mekatronik
Elt: Fastighetsautomation
JLS/MGE
10:00
10:20
KarEE
AUT: Automation teori
Elt: Fastighetsautomation
JLS/MGE
11:50
12:50
311
KarEE
Auto: Elkraft sal 317
Elt: Belysningsteknik
DSM/MGE
14:00
14:20
311/317
KarEE
AUT: Elkraft
ELT: Ellära
HJN/DSM
16:00
08:20
Indval
10:50
11:20
Idrott
PE
12:20
13:10
269
Samhäll
BSN
14:30

Senast ändrad: 2021-10-26 10:39