El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium

Vi utbildar för framtiden!


Elteknikbranschen driver utbildningskonceptet ETG för att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen till elektriker. Syftet är att försörja elteknikbranschen med välutbildade elektriker som är rustade för framtidens utmaningar.

De elever som tar ETG-examen får ut sitt yrkesbevis och kan anställas som elektriker direkt efter gymnasiet. Ca 90 procent av de som tar studenten får jobb efter utbildningen.

Vi har nu passerat 50 ETG-partners. Skolorna får genom ETG-konceptet en kvalitetssäkrad utbildning som utgår från branschens krav och företagens behov. Genom att bli ETG-partner får du som lärare tillgång till ett nätverk med kollegor i samtliga yrkesämnen. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att utveckla pedagogik och undervisningsmaterial.

Som ETG-elev kan du vara säker på att få relevanta kunskaper eftersom företagen i branschen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningen. Det ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom du får med dig kunskap och kompetens som matchar företagens framtida behov.

Hemsida: ETG College